Shaun

Shaun

GateWorld Contributor

Shaun Farrell is a GateWorld contributor and the host of Adventures in SciFi Publishing. He lives in California.


Posts By Shaun